Hiệp hội Libra vừa đăng tải lộ trình thứ hai cho LibraCore, phần mềm chính hỗ trợ vận hành cho mạng lưới này trong thời gian sắp tới.

Được xây dựng theo một phần mềm nguồn mở, blockchain được cấp phép của mainnet Libra hướng tới các nhà phát triển, các công ty và khách hàng có nhu cầu thiết kế các dự án riêng của mình thông qua nền tảng của hệ thống.

Trong lộ trình đầu tiên được công bố hồi tháng 10, đội ngũ phát triển chính thức giới hiệu 5 đối tác sẽ vận hành full node trên mainnet và hiệp hội kỳ vọng sẽ có được thêm 100 đối tác nữa vận hành trên hệ thống trước khi ra mắt mainnet.

Theo lộ trình mới, các nhà lập trình hiện tại sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính.

Thứ nhất, các lập trình viên sẽ hoàn thành thiết kế cho hầu hết các tính năng của mainnet bao gồm các full nodes. Đội ngũ phát triển sẽ tiếp tục hoàn thành tất cả các tính năng theo đúng thứ tự ưu tiên. Công việc của họ bao gồm tạo ra đầy đủ bộ dữ liệu giao thức cho mainnet Libra cũng như xây dựng giao diện lập trình API.

Thứ hai, các lập trình viên sẽ nghiên cứu định nghĩa một số các chỉ số liên quan đến LibraCore, giao thức Libra, ví và nhiều hạng mục khác. Và cuối cùng, hiệp hội đang từng bước nâng cao tính minh bạch và khuyến khích cộng đồng Libra hỗ trợ đóng góp cho dự án. Lộ trình này cũng cho thấy đội ngũ Libra hiện đang lên các yêu cầu cho sản phẩm cho cơ sở hạ tầng và API trực tiếp từ những đối tác lập trình.

Hiệp hội sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin về dự án thông qua Blog Lập trình Libra và hệ thống GitHub scheduling.

Theo TheBlockcrypto